Tävlingsregler

Tävlingsform

Tävlingen spelas i en open klass.  Spelformen är scramble med HCP-reducering efter gällande regler. Tävlingen spelas i fyrboll. Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee. Herrar 75 år och äldre får välja att spela från röd tee.

Regler

  • Två spelare bildar ett lag. Båda spelarna måste ha ETH (exakt tävlingshandikapp). Högsta tillåtna HCP som får räknas är 36 i både kvalspel och finalspel.
  • Sju utslag från varje spelare måste användas och fyra utslag är fria. Resultatet på hålet noteras på scorekortet vid den spelare som gjort lagets utslag.
  • Tävlingen spelas enligt SGF:s Regler för golfspel som gäller från den 1 januari 2019.
  • Scorekortet skall vara signerat av laget och markör innan inlämning till tävlingsledning.
  • För att få deltaga i finalen skall deltagarna ha spelat minst 4 registrerade HCP-grundande golfrundor under den senaste 12 månaders perioden.